Med anledning av brevutskick som gått ut till medlemmar. I nyhetsbrevet står det rätt information om medlemsavgiften, men tyvärr har tryckfelsnisse varit framme vad gäller avin. De korrekta medlemsavgifterna är enligt följande.

Enskild medlem 200 kr/år Familj 300 kr/år och stödmedlem 150 kr/år.

Vi beklagar detta. Mv. Styrelsen