Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr
Hoppa till innehåll

Björkgårdens Epilepsistiftelse

Bakgrund till bildandet av Björkgårdens Epilepsistiftelse

Stiftelsen grundades 20 augusti 1997 med hjälp av medel som donerats av Lionsklubbar inom distrikt 101 P (Norrbottens- och Västerbottens län)

Stiftelsen har till ändamål att ge ekonomiskt bistånd till behövande personer med diagnosen epilepsi vid dess vistelse på Neuro- och Strokerehabiliteringen Umeå.

Rehabiliteringen bedriver sin verksamhet i lokaler vid Norrrlands Universitetssjukhus. Ekonomiskt bistånd ges också för egenvård eller stödjer informationsspridning om epilepsi för att ge ökade kunskaper hos individen. Personer bosatta inom Norr och Västerbottens län är kvalificerade för att söka ekonomiskt stöd från stiftelsen.

Stiftelsens styrelse består av personer med arbetslivserfarenhet inom neurorehab,

erfarenhet av Lions Clubs hjälpverksamhet samt aktiva medlemmar inom Epilepsiföreningarna i  Norr- och Västerbottens län. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år för att fatta beslut om att ge ekonomiskt stöd, efter inkommen ansökan.

Translate »

För att ge de bästa upplevelserna använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att godkänna dessa tekniker kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. 

Click to listen highlighted text!