Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr
Hoppa till innehåll

Historik

Den 19 november 1971 träffades ett tiotal intresserade på HCK Umeå för att bilda en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta stadgar och program för att bilda en epilepsiförening.
Arbetsgruppens arbete resulterade i ett möte på Tegs församlingsgård den 13 feb 1972. Ett trettiotal intresserade hade hörsammat inbjudan.
Överläkare Karl-Axel Melin, Stora Sköndal föreläste i ämnet ”Epileptiker-epileptikervård”.

Mötet beslöt att bilda en förening som skulle heta
Västerbottens läns epileptikerförening.

Den första styrelsen:
Ordf. Kurt Hultman Umeå
Vice ordf. Bengt Björnebäck Lycksele
Sekreterare Ylva Holmberg Lycksele
Kassör Gösta Lindh Skellefteå
Birgit Isaksson Umeå

Styrelsens sammansättning visar att man hade ambitionen att ha styrelsemedlemmar från hela länet, en ambition som föreningen alltid har haft men som inte alltid har lyckats.

Redan första året var föreningen aktiv med två protokollförda medlemsmöten. Att det också fanns problem visar det faktum att delar av styrelsen bl.a. ordföranden byttes tre år i följd, men verksamheten blev tydligen inte lidande eftersom idéer kläcktes och genomfördes.
Bl.a. hade man de första åren besök av läkare, kurator och tandläkare som talade om sina specialiteter och gav goda råd.
Vecka 42 1975 var Dr Melin i Västerbotten på en föredragsturné.
Uppgift om medlemsavgiftens storlek saknas men vid årsmötet 1975 beslöts att medlemsavgiften skulle vara oförändrat 15 kr.
1978 valdes Dan Holmberg till ordförande efter Bengt Björnebäck.
Dan Holmberg fortsatte som ordförande till 1984 då han efterträddes av Berndt Degerfeldt.
Tommy Bergfors valdes till ordförande 1996 och Britt-Marie Lundberg ersatte honom 2002. Örjan Eriksson tog över som ordförande 2007 och ersattes av Sandra Sjömark 2012. På årsmötet 2019 valdes nuvarande ordförande Kent Bäckrud.

Länsföreningen har sedan 1972 ändrat namn vid två tillfällen. Det första namnbytet var till Västerbottens läns epilepsiförening och det skedde förmodligen på årsmötet 1977 efter det att förbundet ändrat sitt namn till Sveriges epilepsiförbund på ett styrelsemöte 13/nov-76. Det andra namnbytet skedde den 10/8-2013 på länets styrelsemöte och blev antaget även på årsmötet 2014 som Epilepsiföreningen i Västerbottens län.

Historik skriven av Berndt Degerfeldt Sävar och Fred Jonsson Storuman.

Translate »

För att ge de bästa upplevelserna använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att godkänna dessa tekniker kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. 

Click to listen highlighted text!