Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr
Hoppa till innehåll

Ansökan om bidrag

Stiftelsen har som ändamål att lämna ekonomisk bistånd till behandling , rehabilitering och egenvård för personer med diagnosen epilepsi. Beslut fattas i enlighet med stiftelsens stadgar.

Berättigad till bidrag är person som ska vara bosatt och mantalsskriven i Norr- eller Västerbottens Län.

Sista ansökningsdag under året är 1 februari , 1 april , 1 augusti och 1 november.

Kvitto skickas med vid ansökningstillfället eller i efterhand, innan utbetalning sker.

Ekonomiskt bidrag kan komma att lämnas för:

·         Aktiviteter som syftar till spridande av information om epilepsi.

·         Egen ökad kunskap om epilepsi.

·         Till aktiviteter som ska medvetandegöra för offentliga institutioner och organisationer livsvillkoren (livssituationen) för individer med diagnosen epilepsi.

·         Främja egenvård för personer med epilepsi.

·         För aktiviteter som främjar ett ökat erfarenhetsutbyte med andra organisationer som företräder individer med neurologiska sjukdomar.

·         Tekniska hjälpmedel där andra finansiärer saknas.

Inför ansökan om Assistanshund, ett samlingsbegrepp för bland annat Epilepsihund och SMART Hund.

·         Före ansökan om Epilepsihund, ska alla tester inklusive lämplighetstest vara godkända.

·         Läkarintyg bifogas i ansökan

·         Stiftelsen beviljar endast bidrag för själva utbildningen. Beviljat bidrag betalas ut direkt till SOS Hund för sökande ekipage.

Epilepsihunden Roris Foto: Åsa Nilsson

Ekonomiskt bistånd för Epilepsihund kan högst uppgå till 20.000 kr

Foto: Yrsa Franzén Görnerup

Ekonomiskt bistånd för SMART Hund kan högst uppgå till 4000 kr.

Epilepsitiftelsen rekommenderar att bidrag sökes från fler fonder/stiftelser, om man behöver hjälp med hela utbildningskostnaden för assistanshund.

Translate »

För att ge de bästa upplevelserna använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att godkänna dessa tekniker kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. 

Click to listen highlighted text!