Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr
Hoppa till innehåll

WHO:s styrelse antar resolution om epilepsi

Från http://epilepsi.se/Pressmeddelande-fraan-Svenska- Epilepsifoerbundet-om-WHO.pdf

Världshälsoorganisationens styrelse (WHO) antog enhälligt en resolution om epilepsi vid sitt 136:e styrelsemöte i Geneve den 26 januari – 3 februari. Resolutionen är historisk och uppmanar de 193 medlemsländerna i WHO att uppmärksamma epilepsi och vidta åtgärder inom en rad olika områden.

Det finns omkring 65 miljoner människor med epilepsi i världen. Ungefär 2,5 miljoner fall tillkommer årligen. Epilepsi är den vanligaste diagnosen inom neurologiområdet och omkring 70 % av personer med epilepsi i den rika världen behandlas framgångsrikt med läkemedel. Trots möjlighet till förhållandevis billig läkemedelsbehandling har upp till 90% av personer med epilepsi i låginkomstländer inte tillgång till diagnos och behandling. De lever med epileptiska anfall och dess ibland många konsekvenser som skador, fördomar, diskriminering, arbetslöshet och fattigdom. Det finns en stor klyfta mellan de som har tillgång till diagnos och behandling och de som står utanför den möjligheten. Det vill WHO påverka genom resolutionen.

– Det är en oerhörd framgång att diagnosen epilepsi har diskuterats på ett WHO-möte. Tidigare har epilepsi oftast buntats ihop med kroniska sjukdomar i allmänhet. Vi är mycket tacksamma och glada för detta besked, säger Börje Vestlund, förbundsordförande.

Resolutionen uppmanar medlemsländerna att prioritera epilepsi inom flera områden såväl medicinska som sociala och i det arbetet inkludera alla berörda, såväl myndigheter, personer med epilepsi.

I dokumentet fastställs också att WHO särskilt skall stödja utsatta medlemsländer med verktyg för att implementera resolutionens åtgärdspunkter. Resolutionen skall efter vissa tillägg föreläggas generalförsamlingen, som är WHO:s högsta beslutande organ, i maj.

Ett omfattande och långvarigt arbete för att epilepsi skall prioriteras i WHO:s verksamhet har bedrivits av förbundets international, International Bureau for Epilepsy (IBE) och professionens international, International League Against Epilepsy (ILAE). Som medlemsländer stod Maldiverna, Argentina, Iran, Japan, Panama, Ryssland och Kina bakom resolutionen. 28 länder stod upp för epilepsi och presenterade sitt formella stöd under styrelsemötet.

– Jag förväntar mig att den svenska regeringen också prioriterar epilepsi, genom att t ex utverka nationella riktlinjer, men också genom att uppmärksamma skolsituationen för elever med epilepsi, säger Börje Vestlund.

————————————————————————————-

“Global burden of epilepsy and the need for coordinated action at the country level to address its health, social and public knowledge implications” (Report by the WHO Secretariat) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_13-en.pdf

WHO:s syfte är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. WHO:s verksamhet syftar också till att hjälpa människor på andra sätt än att bekämpa sjukdomar. Organisationen strävar även efter att främja hälsa i vid mening. WHO definierar hälsa som välbefinnande såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Styrelsen består av medicinskt kvalificerade representanter från 34 medlemsländer och som under en treårsperiod verkställer besluten från generalförsamlingen.

Svenska Epilepsiförbundet är en ideell intresseorganisation med omkring 4000 medlemmar och ett 30-tal föreningar runt om i landet. Svenska Epilepsiförbundet verkar för att öka samhällets och allmänhetens kunskap om epilepsi och dess konsekvenser samt för att förbättra villkoren för personer med epilepsi och deras närstående. Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i hjärnans celler.

Frågor besvaras av förbundssekreterare Susanne Lund 070 – 718 10 16. Svenska Epilepsiförbundet, Box 1386, 172 27 Sundbyberg. 08 – 6694106 info@epilepsi.se, www.epilepsi.se www.ibe-epilepsy.org

Translate »

För att ge de bästa upplevelserna använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att godkänna dessa tekniker kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. 

Click to listen highlighted text!