Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr   Click to listen highlighted text! Välkommen till Epilepsiföreningarna Region Norr
Hoppa till innehåll

Berndt Ohlin ny ordförande i Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Epilepsiförbundets kongress 2019 har valt Berndt Ohlin till ny ordförande för förbundet. Berndt Ohlin har länge varit aktiv inom funktionsrättsrörelsen i Blekinge och som styrelseledamot i Epilepsiförbundet.

– Jag är glad över förtroendet att få fortsätta mitt engagemang inom epilepsirörelsen och nu i en annan roll än hittills då jag mest varit lokalt aktiv i Blekinge och Kronobergs län, men också i förbundsstyrelsen. Jag känner stor ödmjukhet över att få medverka till bättre livskvalitet för en stor grupp människor i vårt land som lever med konsekvenserna av epilepsi, en del i tysthet, andra med betydande svårigheter med anfall och en lång rad av konsekvenser i vardagen som beror på epilepsin. Konsekvenser som skulle kunna minskas eller helt elimineras med en utbyggd specialistbehandling, kunskap och förståelse, säger Berndt Ohlin.

Epilepsi är en relativt vanlig diagnos och den största risken att få epilepsi har småbarn och äldre. Cirka  81 000 svenskar har enligt socialstyrelsens beräkningar en epilepsidiagnos, varav 12 000 är barn och ungdomar och man beräknar också att omkring 5 500  personer insjuknar årligen. Förbundet verkar för att skapa bättre livskvalitet för personer med epilepsi, inom livets och samhällets alla områden – med adekvat vård och ett gott psykosocialt omhändertagande kan konsekvenserna av epilepsi lindras betydligt. En sådan fordrar dock att det finns specialister i neurologi i en tillräcklig omfattning och dessa är idag för få i Sverige, som har hälften så många neurologer per miljon invånare som andra jämförbara länder inom Europa. Tillgången till neurologer har också en ojämn geografisk fördelning, vilket försvårar för personer med epilepsi att få återbesök utan långa väntetider.

– Det finns många uppgifter och utmaningar för förbundet och jag vill tillsammans med styrelsen prioritera de allra viktigaste och fokusera på det. Vi har t ex de nyligen utfärdade nationella riktlinjerna för epilepsivård, som nu måste implementeras och följas upp, vi har kvalitetsregister för epilepsi som behöver utvecklas och nyttjas allmänt och vi har våra föreningar som en otroligt viktig mötesplats för samtal om epilepsi, bara för att nämna några områden, kommenterar Berndt Ohlin.

Källa: Epilepsiförbundet

Translate »

För att ge de bästa upplevelserna använder vi teknik som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att godkänna dessa tekniker kan vi behandla data som surfbeteende eller unika ID:n på denna webbplats. Att inte samtycka eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktioner negativt. 

Click to listen highlighted text!