Läs mer i inbjudan var man anmäler sig.

Kom ihåg att ha mikrofonen avslagen för att inte deltagare störs av varandras bakgrundsljud.

Frågor mailas in i förväg.