Styrelsen påminner de medlemmar som inte betalat in sin medlemsavgift, att denna ska vara föreningen tillhanda senast 31/3.

Enskild medlem 200 kr/år

Familjemedlem 300 kr/år

Stödmedlem 150 kr/år